Kênh Sống Ảo

Kênh giải trí của người Việt

Thời tới cản không kịp! Trương Giác bỗng thành

Thời tới cản không kịp! Trương Giác bỗng thành “quái vật khoan tank” cực thốn trong Loạn Thế Anh Hùng 3Q, Nữ Lưu Bị “sexy” cũng không… chịu nổi nhiệt

Quái vật sinh ra là để bị khắc chế, cộng đồng Loạn Thế Anh Hùng 3Q rất nhanh chóng đã build được Trương Giác trở thành khắc tinh của Nữ Lưu Bị đang nổi đình nổi đám. Chính xác là hai từ "tự nhiên", bởi…